Cursussen

TEMPO GIUSTO

9 juli - 16 juli 2023
Docent : Hester Noyon 

‘Tempo giusto’ , een veelgebruikte muziekterm waar je vele kanten mee op kunt, maar die uiteindelijk precies aangeeft waar het om gaat: het juiste, passende tempo waarin de componist zijn noten wil laten uitkomen, maar ook het tempo waarin de uitvoerder uitdrukking kan geven aan die noten. 

In deze cursus is er alle gelegenheid om jouw ‘Tempo giusto’ te ontdekken in een tempo dat past bij jouw niveau en ervaring. Het doel is je zangstem te verkennen en verder te ontwikkelen. Het materiaal is veelal Italiaanstalig repertoire uit de periode van de Renaissance tot en met de Romantiek. Iedere zanger krijgt zowel solo- als meerstemmig repertoire. We doorgronden de noten, studeren op de techniek die nodig is om die tot klinken te brengen en werken aan interpretatie en voordracht. Maar we besteden ook aandacht aan de achtergrond van de muziek, de stijl en de taal. 

De week

Iedere dag begint met een warming up om lijf en stem los te maken en te activeren. Daarna werken we met gerichte oefeningen toe naar een mooi ‘ensemblegeluid’ waarmee we verder studeren op de meerstemmige muziek. In de lessen zangtechniek verkennen we steeds een ander facet van de klassieke zangkunst, die we daarna toepassen op onze muziek. Vanaf de derde dag wordt je begeleid door een pianist en ga je steeds meer ‘musiceren’. Alle lessen zijn in groepsverband.
Gedurende de week stellen we een programma samen dat we op de laatste dag aan een klein publiek zullen presenteren. 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een kleine groep van minimaal zes, maximaal acht zangers en staat open voor iedereen met enkele jaren zangervaring. Dat betekent bijvoorbeeld dat je enige tijd zangles hebt of dat je in een koor zingt en je zangtechniek wilt verbeteren. Of je hebt zangworkshops gevolgd en je  wilt wel eens wat dieper ingaan op wat je daar geleerd hebt. 
Meer en minder geschoolde stemmen zijn welkom. Bij de lessen zangtechniek houden we rekening met verschillen in niveau en ervaring. Van blad kunnen zingen is geen vereiste, maar kennis van het notenschrift wèl. De muziek wordt ruim van tevoren toegestuurd en het is de bedoeling dat je die zelf instudeert, zodat je bij aanvang van de cursus de noten kent.


A DUE

16 juli - 23 juli 2023
Docent : Hester Noyon 

In deze week wijden we ons geheel aan het zingen van duetten. Hoewel meerstemmig, is het zingen van een duet een heel andere ervaring dan in een koor zingen.  Een duet is een lied dat door twee personen gezongen wordt. De individuele stem is daarbij net zo belangrijk als bij een solo lied. Soms is er sprake van één tekst die als één stem met dezelfde intentie gezongen wordt. Maar, vooral in opera, is er vaak sprake van een dialoog. Dat kan een gezamenlijk bezongen liefde zijn, maar ook heftige strijd en dus met heel verschillende intenties. 
Aan zowel de zangtechniek als de muzikaliteit die hierbij van belang zijn besteden we ruim aandacht. Ook de betekenis en de achtergrond van de stukken en daarmee onze interpretatie, komen aan bod. 

De week

In zes dagen willen we alle facetten van de duetkunst beoefenen.  Daarom werken we iedere dag, na een uitgebreide warming up, eerst intensief aan samenklank. Daarna komt het repertoire. De eerste aandacht zal gaan naar de zangtechnische aspecten, maar al gauw passen we die toe op het muzikale verhaal. De laatste dagen wordt je begeleid door een pianist en bereiden we ons voor op een klein slot-optreden. 
Alle lessen en repetities vinden plaats in groepsverband. 

Voor wie?

We werken in een kleine groep van zes tot acht mensen. Zangers die al eerder een duo vormden, kunnen zich aanmelden en zullen zeker samen repertoire krijgen. Daarnaast krijg je ook duetten met anderen te zingen. Afhankelijk van de stemmen zijn er diverse combinaties mogelijk. 
Het zingen van duetten vereist een goede beheersing van je zangstem, toonvastheid, goed noten kunnen lezen en redelijk van blad kunnen zingen. Dat betekent dat je alleen als behoorlijk geoefende zanger plezier zult beleven aan deze week.
De noten worden ruim van tevoren toegestuurd, zodat er voldoende tijd is om deze goed in te studeren.


ITE MISSA EST  

25 augustus - 3 september 2023
Docenten: Hester Noyon en Orfeas John Munsey

Dit zijn de laatste gezongen woorden aan het einde van de mis, zowel in de Rooms Katholieke als in de Lutherse kerk. Het betekent zoiets als 'gaat, het offer is voltrokken, de mis is geëindigd'. Het woord mis komt er vandaan. Sinds de elfde eeuw bestaat de gezongen mis, het Ordinarium Missae, uit vijf vaste delen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Benedictus, Agnus Dei. Eeuwenlang werden er missen gecomponeerd. Vaak met alle onderdelen, maar soms ook alleen een Kyrie en een Gloria, zoals bij Bach. 
Voor deze zangweek zullen we een programma samenstellen van al deze delen, los van de lithurgische voorschriften. Het wordt een mix van solo's, ensembles en koren uit beroemde, maar ook minder bekende missen vanaf de renaissance tot en met de late barok. Louter sacrale muziek dus deze keer en alles in het Latijn (met uitzondering van het Griekse Kyrie Eleison).

De week

In één week tijd bereiden we ons voor op een concert. Het programma is daarom intensief, het tempo is hoog. Iedere dag is gevuld met een warming up, zangtechniek, ensemble- en koorrepetities en oefening en voordracht van de solo stukken, ’s middags met begeleiding van de pianist. Alle lessen zijn in groepsverband. 
Op de zevende dag geven we een concert in het plaatselijke kerkje, de dag erna herhalen we ons concert in een grotere kerk aan de overkant van het dal.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor zangers met ruime ervaring in koor- en solo zang. Er is plaats voor acht, maximaal negen deelnemers. Voor een goede verdeling van de stemgroepen zal bij de aanmelding ook op stemsoort worden geselecteerd. Omdat we direct aan de slag gaan met het repertoire voor het slotconcert is het belangrijk dat de noten bij aanvang van de week bekend zijn. Cursisten moeten dus goed in staat zijn om zelfstandig muziek in te studeren. Verder moet je het leuk vinden om aan je eigen zangtechniek te werken en daarbij interesse hebben in de vorderingen van de anderen. Bovenal is het van belang dat je veel energie hebt en die ook geheel aan het zingen wilt besteden.