Cursussen

TEMPO GIUSTO

Geannuleerd. In 2022 weer op het programma.
 

‘Tempo giusto’ , een veelgebruikte muziekterm waar je vele kanten mee op kunt, maar die uiteindelijk precies aangeeft waar het om gaat: het juiste, passende tempo waarin de componist zijn noten wil laten uitkomen, maar ook het tempo waarin de uitvoerder uitdrukking kan geven aan die noten. 

In deze cursus is er alle gelegenheid om het ‘Tempo giusto’ te ontdekken, bovendien in een tempo dat past bij jouw niveau en ervaring. Het doel is je zangstem te verkennen en verder te ontwikkelen. Het materiaal is Italiaans repertoire uit de periode van de Renaissance tot en met de Romantiek. Iedere zanger krijgt een solostuk en daarnaast zingen we duetten en meerstemmige stukken. We doorgronden de noten, studeren op de techniek die nodig is om die tot klinken te brengen en werken aan interpretatie en voordracht. Maar we besteden ook aandacht aan de achtergrond van de muziek, de stijl en de taal. 

De week

Iedere dag begint met een warming up om lijf en stem los te maken en te activeren. Daarna werken we met gerichte oefeningen toe naar een mooi ‘ensemblegeluid’ waarmee we verder studeren op de meerstemmige muziek. In de lessen zangtechniek verkennen we steeds een ander facet van de klassieke zangkunst, die we daarna toepassen op onze liederen, aria’s en duetten. Vanaf de derde dag wordt je begeleid door een pianist en ga je steeds meer ‘musiceren’. Alle lessen zijn in groepsverband.
Gedurende de week stellen we een programma samen dat we op de laatste dag aan een klein publiek zullen presenteren.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een kleine groep van minimaal zes, maximaal acht zangers en staat open voor iedereen met enkele jaren zangervaring. Dat betekent bijvoorbeeld dat je enige tijd zangles hebt of dat je in een koor zingt en je zangtechniek wilt verbeteren. Of je hebt zangworkshops gevolgd en je  wilt wel eens wat dieper ingaan op wat je daar geleerd hebt. 
Meer en minder geschoolde stemmen zijn welkom. Bij de lessen zangtechniek houden we rekening met verschillen in niveau en ervaring. Van blad kunnen zingen is geen vereiste, maar kennis van het notenschrift wèl. De muziek wordt ruim van tevoren toegestuurd en het is de bedoeling dat je die zelf instudeert, zodat je bij aanvang van de cursus de noten kent. 

IL PRIMO SEICENTO

20 - 29 AUGUSTUS 2021

docenten: Hester Noyon en Orfeas John Munsey
piano : Roberto Olzer

Muziek rond het begin van de 17de eeuw, de periode waarin de Renaissance plaats maakt voor de Barok. Vooral de grote vernieuwer Claudio Monteverdi (1567 - 1643) markeert deze nieuwe weg. In reactie op de gangbare polyfone muziekstijl, waarin de tekst van vocale werken nauwelijks verstaanbaar was, ontstaat er een nieuwe vocale muziekstijl, de monodie, waarin het woord centraal staat. De zangpartij staat geschreven boven een ondersteunende baspartij, de basso continuo. Je zou kunnen zeggen dat bij de eerste stijl (Monteverdi noemt het de 'Prima prattica') de muziek de tekst domineert en bij de tweede stijl (bij Monteverdi de 'Seconda prattica') de tekst de muziek domineert. Hierdoor krijgt de zanger veel meer uitdrukkingsmogelijkheden. Emoties en hartstochten buitelen in rijke taal over elkaar heen. 

In deze zangweek plukken wij de vruchten van deze vocale revolutie. Monteverdi staat centraal, maar ook zijn leerlingen en tijdgenoten elders in Italië komen aan bod. Het programma zal worden samengesteld uit zowel wereldlijke madrigalen, liederen en aria's als sacrale motetten en koorwerken. Voor iedere deelnemer is er solo- èn meerstemmig repertoire.

De week

In één week tijd bereiden we ons voor op een concert. Het programma is daarom intensief, het tempo is hoog. Iedere dag is gevuld met een warming up, een les zangtechniek, ensemble- en koorrepetities en oefening en voordracht van de solo stukken, ’s middags met begeleiding van de pianist.  Na een individuele les op de eerste cursusdag zijn verder alle lessen in groepsverband. 
Op de zevende dag geven we een concert in het plaatselijke kerkje, de dag erna herhalen we ons concert in een grotere kerk aan de overkant van het dal.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor zangers met ruime ervaring in koor- en solo zang. Er is plaats voor acht, maximaal negen deelnemers. Voor een goede verdeling van de stemgroepen zal bij de aanmelding ook op stemsoort worden geselecteerd. Omdat we direct aan de slag gaan met het repertoire voor het slotconcert is het belangrijk dat de noten bij aanvang van de week bekend zijn. Cursisten moeten dus goed in staat zijn om zelfstandig muziek in te studeren. Verder moet je het leuk vinden om aan je eigen zangtechniek te werken en daarbij interesse hebben in de vorderingen van de anderen. Bovenal is het van belang dat je veel energie hebt en die ook geheel aan het zingen wilt besteden.